Stichting Nicole’s Huiskamer is een non-profit organisatie vanuit privé initiatief en is voor haar financiering afhankelijk van donateurs, sponsoren en een groot deel eigen inleg. Wij zijn dus voor de jongeren sterk afhankelijk van bijdrages in de vorm van donaties en schenkingen. Ook kunt u voor een klein bedrag vriend van de Stichting worden en zo uw steun geven.

zie de bijlage (PDF) Sponsor en vrienden brief

 

Als sponsor kunt u natuurlijk ook goederen en/of diensten kosteloos, of tegen kostprijs beschikbaar stellen.

 

Donaties en nalatenschappen, welke 100% ten behoeve van de stichting gebruikt worden, kunnen op rekening
IBAN  NL 40 RABO 013.49.85.117  ten name van Stichting Nicole’s Huiskamer overgemaakt worden.

Mocht u vragen hebben, of meer informatie wensen: info@nicoleshuiskamer.org /  06-10121566  /  06-11011012