Bij Stichting Nicole’s Huiskamer gaan wij ervan uit dat we met vereende krachten verder komen als door solovliegen.

Daarom werken wij liefst samen, dit kan zijn met de (huis)artsen, school, jeugdzorg, behandelaars en gemeenten. Wij werken indien van toepassing ook graag samen met ketenpartners in andere regio’s.

Dit alles in overleg met ouders en de jongeren zelf natuurlijk, altijd met inachtneming van de privacywetten.

Daarnaast staan wij altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden om daarmee de begeleiding van onze jongeren nog ruimer te kunnen maken.