Nicole van Rooy
Voorzitter en oprichter van NHK
Jeugd en Gezinsprofessional / Therapeut / Docent

Danielle Munnik
Secretaris / Fondsen en sponsoring
Jeugd en Gezinsprofessional
Gezinsouder (Parlan)

Peter Houtzagers
Penningmeester
Communicator/Entrepreneur

Natalie Broekhuizen
Boekhouding
Financieel adviseur

Lotte de Gruijter
Externe klachtenfunctionaris
Kindertherapeut

Ingrid Hulst
Dagelijkse organisatie
Kindercoach / Persoonlijke begeleiding / Sport & Spel

Renate Wunsche
Begeleiding Huiskamerdagen
Masseur

Lauree Sine
Ondersteuning Huiskamerdagen
Therapeut / masseur

Sultan Alper
APS therapeut
GGZ medewerkster

Danny Westera
Kok / Leerling IG / Alg. ondersteuning

Victor Eijgel
Sport & spel / Organisatie en begeleiding Survival-challenge kampen

Kevin Eelman
Sport & spel / Begeleiding Survival-challenge kampen

Gijs Vlas
Website

Stichting Treu Bleu
Raad van Advies

Marijke Krikke
Docent, begeleiding oudergroep

Ingrid Be
Interieurverzorging

Frits en Yvonne Beckrop, Emma-Jane, Erik van Smalen
Voorkomende hand- en spandiensten

Theo Ruitenberg en Edwin Beckrop
Verbouwing en aanpassing van het huis