Nicole van Rooy
Voorzitter en oprichter van de stichting
Therapeut / Docent

Anna Britta Berkhout
Secretaris
Kindertherapeut
Fondsen / sponsoring / PR

Peter Houtzagers
Penningmeester
Communicator/Entrepreneur

Natalie Broekhuizen
Boekhouding
Financieel adviseur

Lotte de Gruijter
Externe klachtenfunctionaris
Kindertherapeut

Danny Westera
Kok / Ondersteuning Huiskamerdagen

Ingrid Hulst
Dagelijkse begeleiding
Kindercoach

Marianne Theewissen
Ondersteuning Huiskamerdagen
Pleegouder

Lauree Sine
Ondersteuning Huiskamerdagen
Therapeut / masseur

Sultan Alper
APS therapeut
GZ medewerkster

Victor Eijgel
Sport/spel en kampementen

Kevin Eelman
Sport/spel en kampementen

Gijs Vlas
Opzetten en onderhoud website

Stichting Treu Bleu
Adviescommissie 

Marijke Krikke
Docent, begeleiding oudergroep

Ingrid Be
Interieurverzorging

Frits en Yvonne Beckrop, Emma-Jane, Erik van Smalen
Voorkomende hand- en spandiensten

Theo Ruitenberg en Edwin Beckrop
Verbouwing en aanpassing van het huis