Nicole van Rooy
Voorzitter en oprichter van NHK
Jeugd en Gezinsprofessional / Therapeut / Docent

Peter Houtzagers
Penningmeester / Fondsen en sponsoring
Communicator / Entrepreneur

Ingrid Hulst
Secretaris / Dagelijkse Organisatie / Fondsen en Sponsoring
KinderCoach / Fitnesstrainer A

Natalie Broekhuizen
Boekhouding
Financieel adviseur

Lotte de Gruijter
Externe klachtenfunctionaris
Kindertherapeut

Renate Wunsche
Alg. begeleiding Huiskamerdagen
Masseur

Sylvia Ruiter
Alg. begeleiding Huiskamerdagen

Victor Eijgel (Korporaal)
Organisatie en begeleiding Survival-challenge kampen

Sultan Alper
APS therapeut
GGZ medewerkster

Lauree Sine
Ondersteuning Huiskamerdagen
Therapeut / masseur

Gijs Vlas
Website

Stichting True Blue
Raad van Advies

Marijke Krikke
Docent, begeleiding oudergroep

Claudine
Interieurverzorging

Frits en Yvonne Beckrop, Emma-Jane, Erik van Smalen
Voorkomende hand- en spandiensten

Theo Ruitenberg en Edwin Beckrop
Verbouwing en aanpassing van het huis