Nicole van Rooy
Voorzitter en oprichter van NHK
Jeugd en Gezinsprofessional / Therapeut / Docent

Peter Houtzagers
Penningmeester / Fondsen en sponsoring
Communicator / Entrepreneur

Ingrid Hulst
Secretaris / Dagelijkse Organisatie / Fondsen en Sponsoring
KinderCoach / Fitnesstrainer A

Natalie Broekhuizen
Boekhouding
Financieel adviseur

Lotte de Gruijter
Externe klachtenfunctionaris
Kindertherapeut

Renate Wunsche
Alg. begeleiding Huiskamerdagen
Masseur

Edwin Beckrop
Stagiair Social Work / Alg. begeleiding Huiskamerdagen

Victor Eijgel (Korporaal)
Organisatie en begeleiding Survival-challenge kampen

Sultan Alper
APS therapeut
GGZ medewerkster

Gijs Vlas
Website

Stichting True Blue
Raad van Advies

Claudine
Interieurverzorging[space_20]

Frits en Yvonne Beckrop
Voorkomende hand- en spandiensten[space_20]

Theo Ruitenberg en Edwin Beckrop
Verbouwing en aanpassing van het huis