Stichting Nicole’s Huiskamer (NHK) is aangekocht voor Jeugdzorg (JZ) 0-18 jaar en wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 18-100 jaar. Wij houden ons bezig met begeleiding en therapie voor hulpvragenden tussen de 0 en 100 jaar.

Wij begeleiden;

 • Kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar (en hun gezinnen) ambulant, thuis of op locatie
 • Jongeren van 12-18 jaar (en hun gezinnen) ambulant, in de groep (en thuis waar nodig)
 • Jongeren 18+ en volwassenen ambulant, thuis of op locatie
 • Ouders van opgroeiende pubers d.m.v.. training op locatie

Het betreft kinderen, jongeren en volwassenen die in een situatie zitten waardoor het op school en/of thuis even niet werkt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de zogenaamde KOPP kinderen (kinderen van ouders met psychiatrische problemen) en KVO kinderen (kinderen van ouders met verslavingsproblematiek). En ook om jongeren of volwassenen die door een grote mantelzorgtaak overvraagd worden, of een kleine draagkracht hebben, waardoor zij zonder hulp niet mee kunnen komen op weg naar zelfstandigheid.

Kinderen/jongeren kunnen niet altijd direct bij de reguliere jeugdzorg terecht, omdat hier geregeld lange wachtlijsten zijn en/of omdat er (nog) geen diagnose is en/of omdat er geen klik is met de geboden zorg en/of hulpverlener.

Bij NHK spelen we in op de actualiteit waarmee de jongeren komen. Hulpverleners van NHK zijn flexibel en anticiperen op de situatie van het moment. Ook het programma wordt aangepast indien de situatie hierom vraagt. De flexibiliteit, laagdrempeligheid en mogelijkheid tot het leveren van maatwerk maakt hulp vragen makkelijker.

Ook volwassenen die begeleiding nodig hebben kunnen gemakkelijk binnen lopen voor hulp, want iedereen die hulp nodig heeft, maar zelf (of waarvan de ouders) zorg mijdend zijn, kan bij NHK terecht. Dan zijn er nog mensen voor wie de mogelijkheden en de routes in zorgland onduidelijk zijn, ook zij kunnen via NHK op de goede weg geholpen worden. Gemeenten weten NHK inmiddels ook voor volwassenbegeleiding goed te vinden.

Gebleken is dat diegenen die het traject bij NHK doorlopen hebben, prima in staat zijn om als zelfstandige volwassenen mee te draaien in de maatschappij.


Praktisch gezien bestaat de begeleiding onder andere uit:

 • – Individuele- en ouderbegeleiding en/of gezinstherapie (thuissituatie optimaliseren)
 • – Trainingen; Communicatie, NLP, Motiverende gespreksvoering, Puberbrein
 • – Traumaverwerking, opbouwen van beter zelfbeeld en zelfbewustzijn
 • – Groepsdynamiek (sociale omgangsvormen leren beheersen)
 • – Buddy systeem (vertrouwen, samenwerken, betrokkenheid, openstellen)
 • – Persoonlijke ontwikkeling, assertiviteitstraining, Art of Living
 • – Vaardigheidstrainingen (ontspanning, ademhaling etc.)
 • – Trainingen en cursussen (budgetteren, plannen, correspondentie)

 Extra, alleen voor jongeren uit de groep:

 • – Voorlichtingen over roken, gebruik van drank, drugs en hygiëne (verantwoordelijkheid)
 • – Huiswerk begeleiding
 • – Gezamenlijk (leren) koken, (gezond en gevarieerd) eten en alles opruimen
 • – Sport, spel, toneel, muziek (activiteiten, gezamenlijk en individueel)
 • – Dagtripjes, midweek- vakantie (Survival Challenge week)

Het systeem van NHK behaald, door praktische invulling en ervaring van de medewerkers, uitstekende resultaten.

De ambitie is om dit unieke concept te optimaliseren, overdraagbaar én repliceerbaar te maken. En er op die manier voor te zorgen dat er op termijn overal in Nederland dergelijke Huiskamers toegankelijk zijn, voor iedereen die dat nodig heeft. Door vroegtijdig actief hulp te bieden, kunnen we op een positieve en preventieve manier bijdragen aan de jeugd- en volwassenzorg in Nederland. Dit ter voorkoming van onnodig hoge kosten en lange trajecten.