Stichting Nicole’s Huiskamer (SNH) houdt zich bezig met opvang, begeleiding en therapie van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het betreft jongeren die in een situatie zitten waardoor het op school en/of thuis even niet werkt.

Het gaat om de zgn. KOPP/KVO kinderen en/of jongeren die door een grote mantelzorg vraag overvraagd worden. Door de laagdrempeligheid komen jongeren die wel hulp nodig hebben maar waarvan de ouders zgn. zorg mijdend zijn toch gemakkelijk binnen. En ook de jongeren die de weg in zorgland (nog) niet weten kunnen via SNH goed op weg geholpen worden binnen de bestaande paden.

Jongeren kunnen lang niet altijd bij de reguliere jeugdzorg terecht, omdat hier ellenlange wachtlijsten zijn en/of omdat er geen diagnose en/of klik is.

De jongeren die bij SNH vandaan zijn gekomen, blijken uiteindelijk prima in staat om als zelfstandige volwassenen mee te kunnen draaien in de maatschappij. Het systeem van SNH boekt door praktische invulling en ervaring uitstekende resultaten.
De ambitie is het unieke concept te optimaliseren, overdraagbaar en repliceerbaar maken, zodat er op termijn meerdere Huiskamers zullen komen door ons land.

Zo willen wij op een positieve manier constructief bij dragen aan verbeterde toegankelijke jeugdzorg, tegen veel minder kosten maar wel met uitstekende resultaten.