Stichting Nicole’s Huiskamer (NHK) houdt zich bezig met opvang, begeleiding en therapie van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het betreft jongeren die in een situatie zitten waardoor het op school en/of thuis even niet werkt.

Het gaat om de zogenaamde KOPP kinderen (kinderen van ouders met psychiatrische problemen) en KVO kinderen (kinderen van ouders met verslavingsproblematiek) en jongeren die door een grote mantelzorgtaak overvraagd worden en jongeren die een kleine draagkracht hebben waardoor zij zonder hulp niet mee kunnen komen op weg naar zelfstandigheid.

Jongeren kunnen niet altijd direct bij de reguliere jeugdzorg terecht, omdat hier geregeld lange wachtlijsten zijn en/of omdat er (nog) geen diagnose is en/of omdat er geen klik is met de geboden zorg en/of hulpverlener. Bij NHK spelen we in op de actualiteit waarmee de jongeren komen. Hulpverleners van NHK zijn flexibel en anticiperen op de situatie van het moment. Ook het programma wordt aangepast indien de situatie hierom vraagt.

De flexibiliteit, laagdrempeligheid en mogelijkheid tot het leveren van maatwerk binnen NHK en maakt hulp vragen voor jongeren, die wel hulp nodig hebben maar die zelf (of waarvan de ouders) zorg mijdend zijn, gemakkelijk. Ook jongeren voor wie de route en mogelijkheden in zorgland onduidelijk zijn, kunnen via NHK op de goede weg geholpen worden.

Praktisch gezien bestaat de begeleiding onder andere uit:

– Individuele- en ouderbegeleiding en/of gezinstherapie (thuissituatie optimaliseren)
– Groepsdynamiek (sociale omgangsvormen leren beheersen)
– Traumaverwerking, opbouwen van beter zelfbeeld en zelfbewustzijn
– Buddy systeem (vertrouwen, samenwerken, betrokkenheid, openstellen)
– Persoonlijke ontwikkeling, NLP(2) training, assertiviteitstraining, Art of Living(3)
– Vaardigheidstrainingen (ontspanning, ademhaling etc.)
– Voorlichtingen over roken, gebruik van drank, drugs en hygiëne (verantwoordelijkheid)
– Huiswerk begeleiding
– Trainingen en cursussen (budgetteren, plannen, correspondentie)
– Gezamenlijk (leren) koken, (gezond en gevarieerd) eten en alles opruimen
– Sport, spel, toneel, muziek (activiteiten, gezamenlijk en individueel)
– Dagtripjes, midweek- vakantie (Survival Challenge week)

Gebleken is dat de jongeren die het traject bij NHK doorlopen hebben, prima in staat zijn om als zelfstandige volwassenen mee te draaien in de maatschappij. Het systeem van NHK behaald, door praktische invulling en ervaring van de medewerkers, uitstekende resultaten.

De ambitie is om dit unieke concept te optimaliseren, overdraagbaar én repliceerbaar te maken. En er op die manier voor te zorgen dat er op termijn overal in Nederland dergelijke Huiskamers toegankelijk zijn, voor jongeren die dat nodig hebben. Door vroegtijdig actief hulp te bieden, kunnen we op een positieve en preventieve manier bijdragen aan de jeugdzorg in Nederland. Dit ter voorkoming van onnodig hoge kosten en lange trajecten.