Wij geven trainingen aan ouders en jongeren met betrekking tot:
NLP-communicatie, Bewustwording, Assertiviteit, Samenwerking, Ademhaling, Yoga, Herkennen en stellen van grenzen.

De trainingen worden met certificaat afgesloten, waardoor ze aan het CV van jongeren toegevoegd kunnen worden.

Signalering:
Er wordt veel aandacht besteed aan tijdige signalering van problemen m.b.t. pesten, (huiselijk)geweld, drank, drugs, problemen van seksuele aard, psychische aandoeningen ed.

Begeleiding:
Jongeren kunnen aanspraak op extra begeleiding maken bij huiswerk, gesprekken op school, thuis, met vriend(inn)en of andere hulpverleners.

Ook ouders kunnen met hun (opvoed)vragen terecht voor adviezen en aanspraak op extra begeleiding maken.

Hulpverlening:
Er zijn geschoolde hulpverleners binnen het netwerk, waardoor er altijd snelle interventie mogelijkheden zijn, en er kan een persoonlijk therapeutisch traject ingezet worden.

Training:
Er zijn mogelijkheden tot het volgen van trainingen, communicatie, assertiviteit, teambuilding (samenwerking), ontspanning, bewustwording etc. voor jongeren en ouders/opvoeders.

Opvoeding:
Alle jongeren kunnen aanspraak maken op begeleiding zoals in de opvoeding gegeven wordt, sport, spel, uitjes, vakanties, voorlichting op elk gebied, coaching naar zelfstandigheid en het nemen van de eigen verantwoording (in de ruimste zin van het woord).

Dagbesteding:
Indien jongeren op een time-out zitten, kunnen ze dagbesteding krijgen waarmee ze inzicht en controle over hun eigen situatie kunnen krijgen.

Crisis opvang:
Bij crisis op school of thuis kan er 24/7 een oproep gedaan worden, zijn er interventie mogelijkheden en kunnen jongeren even op adem/verhaal komen. Vervolgens wordt er een vervolg traject gezocht en afgesproken.