Wij geven verschillende trainingen aan jongeren, ouders en andere volwassenen.
NLP-communicatie, Bewustwording, Assertiviteit, Samenwerking, Ademhaling, Yoga, Herkennen en stellen van grenzen.

De trainingen worden met certificaat afgesloten, waardoor ze aan ieders CV toegevoegd kunnen worden.

Signalering:
Er wordt veel aandacht besteed aan tijdige signalering van problemen m.b.t. pesten, (huiselijk)geweld, drank, drugs, problemen van seksuele aard, psychische aandoeningen ed.

Begeleiding:
Jongeren kunnen aanspraak op extra begeleiding maken bijvoorbeeld bij bezoek aan artsen, hulpverleners en hulpverlenende instanties. Maar ook bij het huiswerk maken, gesprekken met school, thuis en met vriend(inn)en.

Ouders kunnen met hun (opvoed)vragen terecht voor adviezen en aanspraak op extra begeleiding maken.

Voor volwassenen is er ook begeleiding mogelijk, bijvoorbeeld bijvoorbeeld bij bezoek aan artsen en andere hulpverlenende instanties. Verder leveren wij coaching en persoonlijke begeleiding met als bedoeling cliënten zo onafhankelijk mogelijk  naar zelfstandigheid helpen ontwikkelen.

Hulpverlening:
Er zijn geschoolde hulpverleners binnen het netwerk, waardoor er altijd snelle interventie mogelijkheden zijn en er eventueel een persoonlijk therapeutisch traject ingezet kan worden.

Training:
Er zijn mogelijkheden tot het volgen van trainingen, communicatie, assertiviteit, teambuilding (samenwerking), ontspanning, bewustwording etc. voor jongeren en ouders/opvoeders en volwassenen.

Opvoeding:
Alle jongeren kunnen aanspraak maken op begeleiding zoals in de opvoeding gegeven wordt. Denk aan port, spel, uitjes, vakanties, voorlichting op elk gebied.

Crisis opvang:
Bij crisis op school of thuis kan er 24/7 een beroep gedaan worden op NHK, dan zijn er interventie mogelijkheden en kan de hulpvrager even op adem/verhaal komen. Vervolgens wordt er eventueel een vervolg traject gezocht en afgesproken.